Laddahemmastödet.se

Allt du behöver veta om bidraget till laddstationer för privatpersoner.

Ladda-hemma-stödet är ett statligt bidrag för privatpersoner som installerar en laddstation för laddning av laddbara bilar i hemmet.

Stödet hanteras av Naturvårdsverket.

 

Det går att maximalt få 50% av investeringskostnaden i stöd, dock högst

10 000 kronor per fastighet. 

 

Eways har lång erfarenhet av att hjälpa till med bidragsansökningar och vi hjälper dig genom hela processen, kontakta oss så berättar vi mer! 

Vem kan få stöd?

Ladda-hemma-stödet är specifikt inriktat till privatpersoner som köper och installerar laddstation för laddning av elbil eller laddhybrid i hemmet.

 

Du behöver inte äga någon bil

för att kunna få bidraget. 

Vad räknas som en laddstation?

Laddstation, laddbox, wallbox, elstolpe, laddstolpe...kärt barn har många namn.

Det formella namnet för en elektriskt utrustning som laddar elbilar och laddhybrider är laddstation.

Laddbox, från engelskans Wallbox, används ofta som benämning på en laddstation som monteras på väggen. 

Vad krävs för att få stöd?

Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för inköp och installation av laddstation i hemmet senast sex månader efter att installationen genomförts. För att kunna få stöd krävs det att din laddstation uppfyller ett antal tekniska krav:​​​

Laddstationen skall installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjanderätt till.

Laddstationen skall installeras efter den 1 januari 2018.

Installationen skall utföras av certifierad elinstallatör.

Laddstationen skall vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Laddstationen skall utrustas med minst Typ 2-kontakt.

Så går du tillväga:

Gör en förstudie och ta reda på de grundläggande förutsättningarna för åtgärden.

1.

Ta in offerter på installationen från flera leverantörer. Jämför och välj en leverantör som känns bra.

2.

Boka tid för åtgärden.

3.

När åtgärden är utförd kan du skicka in din ansökan om bidrag på flera sätt. Enklast är att göra det via Naturvårdsverkets e-tjänst. Du kan också skicka in ansökan via e-post eller vanlig post, men då blir handläggningstiden längre. Följande uppgifter behövs när du skickar in ansökan:

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • Kontaktuppgifter (telefon, e-post)

 • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen utförts

 • Datum för installation

 • Kopior på kvitton som styrker utlägg

4.

Naturvårdsverket granskar ansökan och begär in eventuella kompletteringar. När ansökan granskats fattar Naturvårdsverket ett beslut. Antingen avslag eller beslut om stöd. Kort efter att beslutet fattats sker en utbetalning av stödet. 

5.

 
 

Låt oss hjälpa er 

KONTAKTA OSS.

Eways

Brovägen 9

182 76 Stocksund

+46 10 121 94 00

info@eways.se

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • Vit Edin Ikon
 • White YouTube Icon
 

© 2019 Eways.se